Pohyb, racionální stravování a doplňková výživa v moderním pojetí..

30.05.2013
Vědecká veřejnost svou úlohu splnila.

Existuje nespočet odborných materiálů a studií, upozorňujících na důležitost zdravé výživy a pohybu, jako nedílné součásti zdravého života. Na druhé straně, současně s těmito poznatky, existuje také představa veřejnosti (nutno dodat, že v mých očích značně pokřivená) o tom, co má být pro kvalitní život standardem. A i když se sice na předních příčkách dotazníků pravidelně objevuje pojem zdraví, málokdo už si pod tím ještě umí představit jak takové zdraví vlastně vypadá. Důkazem toho je fakt, že jedince s výbornou tělesnou kondicí a duševní atraktivitou, kteří na sebe aktivně aplikovali soubor preventivních opatření, v čele s pravidelnou pohybovou aktivitou a racionální výživou, společnost zařadila do segmentu nenormálního. Normou se tedy stalo to, na čem se v uvozovkách dohodla většina. Život pochybné kvality! Dožíváme se sice čím dál vyššího věku, v čím dál větším „pohodlí“ a komfortu, ale za jakou cenu? Za cenu naprosté dekondice a pohybové indisponovanosti, která zásadním způsobem ovlivňuje veškeré životní hodnoty, včetně vnímání toho, co je přirozeným standardem!

Klíčovým faktorem pro nápravu tohoto tristního stavu tedy bude to, jakým způsobem se ony "nové" poznatky podaří uvést do praxe mezi nejširší veřejnost. Řada je na politicích, sociálních institucích a mediálním systému, který pokrývá celou socio-ekonomickou strukturu a má obrovský vliv na utváření veřejného mínění. Média mají přímý vliv na proměnu názorů a postojů v naší společností. Na druhé straně nezapomínejme, že mezi mediálním světem a společností je nezanedbatelná interakce a do hry tedy navíc vstupuje i faktor jednotlivce! Konečné rozhodnutí nakonec vždy zůstane na jednotlivci a tedy na Nás...

Celé je to tedy běh na dlouhou trať a bude obrovským úspěchem, když se moderní společnosti podaří dostat na historicky normální hladinu fyzické aktivity a současně k tomu se podaří zkorigovat potravinářský průmysl tak, aby se alespoň přiblížil k přirozené kvalitě potravin dob minulých. Dobrým ukazatelem této sestupné tendence je například měřená kapacita likvidace volných radikálů (ORAC) některých vybraných potravin, která za posledních několik dekád klesla až o několik stovek! Toto snížení přirozené ochranné funkce původních naturálních potravin, jde ruku v ruce se stále se zvyšující morbiditou (nemocností) obyvatelstva vyspělých států. Jistým řešením této nepříjemné skutečnosti by mohlo být i použití cílené doplňkové výživy, která tyto nedostatky do určité míry kompenzuje. Mimochodem o tom, že se nejedná o neopodstatněné řešení svědčí i fakt, že doplňky stravy se dokonce dostaly do oficiálního návrhu současné výživové pyramidy, jako nedílná součást stravy moderního člověka! Ze strany států by to potom mohlo být kupříkladu i podpoření jednotlivých subjektů, kteří se fundovaným způsobem pokoušejí tento neutušený stav zvrátit. Může se jednat o různá odborná poradenská centra, nutriční poradce, osobní trenéry, drobné živnostníky, kteří svou aktivitou zvyšují kvalitu tržního systému a umožňují tak jednotlivci skutečnou svobodu ve výběru (eko-pěstitelé, výrobci alternativních potravin, původních, moderním potravinářským průmyslem nepostižených receptur, atd.), namísto toho aby spotřebitele válcovali lacinou kvantitou! Nakonec v této věci klíčovou roli sehraje vždy spotřebitel, který se prostě musí naučit rozpoznávat a ještě lépe dávat přednost kvalitě, před kvantitou. Prozatím mám dojem, že se v našem společenství až zázračně daří různým betonovým lobistům, kteří se napakují na levném konzumu bez vkusu a tento přirozený výběr tak nadále zúží až na kriticky únosnou mez. Nákupní centra tak s úspěchem masakrují vkus jednotlivce a tzv. civilizační choroby jsou potom pouhým vyústěním tohoto společenského diktátu. Nezbývá než doufat, že hodnotový systém bude pozvolna nabírat ten správný směr.
Známý výrok že: "Člověk je sice chytrý, ale lidi jsou blbci", do jisté míry odkrývá pravou podstatu celé této problematiky. Z dlouhodobé perspektivy se vyplatí, v duchu onoho citátu, především rozvíjet vkus diváka, náročnost zákazníka, informovanost rodičů a vůbec životní hodnoty člověka. Pravidelná fyzická aktivita, racionální stravování, byť třeba i v podobě částečné kompenzace výživových prohřešků formou kvalitní doplňkové výživy, bude potom pouhým sekundárním produktem nového osvíceného společenství. Touha po zdravotně žádoucím životním stylu by měla být v pokrokové společnosti naprostou samozřejmostí, bez ohledu na to, že je to v konečném důsledku i ekonomicky výhodnější.


Jakub Přibyl

Poradce v oblasti výživy, tréninku a suplementace
FastCentrik – shop, internetový obchod, B2B, B2C

ForActiv.cz s.r.o., Plotní 75, 602 00 Brno, e-mail: info@foractiv.cz
© 2012 ForActiv.cz s.r.o, Grafika: MIDASWEB.eu


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
JavaScript musí být povolen